SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Chvíle pre ženy a mužov

Podporné skupiny vo Zvolene 2024

Aj v tomto roku vás pozývame na  stretnutia žien a mužov v spoločných inšpirujúcich rozhovoroch. Otvoríme témy, ktoré nás zaujímajú a vďaka skupine získame širší náhľad a nové inšpirácie pre partnerské a medziľudské vzťahy.

V tomto roku pokračujeme ďalej a tešíme sa na vás milé ženy a zaujímaví muži, ktorí máte odvahu vystúpiť zo svojej zóny komfortu a zažiť čas medzi ľuďmi. Spoločne venujeme svoju pozornosť rôznym témam aby sme viac pochopili, čo všetko sa v našich životoch deje, čo všetko môžeme spoznávať a ak potrebujeme, tak aj meniť  k lepšiemu.

Podporné stretnutia realizujeme od roku 2008. Skupiny nie sú terapeutické, nezameriavame sa na riešenie problémov jednotlivých ľudí. Vzájomnú komunikáciu vedieme k  pochopeniu problémov, k  uvedomeniu si nových možností, k vnímania procesov prirodzených zmien, v ktorých sa nepretržite nachádzame, k objavovania princípov, na ktorých je ľudský život postavený. Na skupinách dochádza k pochopeniu situácií, ktoré žijeme, následne vieme  nájsť riešenia, ak potrebujeme.

Nevedomosťou tvoríme záťažové situácie.

Veľa problémov vzniká na princípe nevedomosti a tak zvyšovanie uvedomenia je cestou ku spokojnejšiemu a krajšiemu životu. Môžeme si o tom prečítať v našich referenciách  od ľudí, ktorí majú skúsenosti z rôznych akcií Súladu.

Pre koho sú podporné skupiny určené?

Stretnutia sú pre ženy a mužov v rôznom veku, ktorí chcú zažiť spoločné chvíle s témami o živote v medziľudských vzťahoch. Stretnutia sú pre ženy a mužov, ktorí prechádzajú náročnejšími obdobiami života a potrebujú nové inšpirácie a podporu. Stretnutia sú pre ľudí, ktorí cítia, že chcú odovzdať svoje zozbierané skúsenosti ďalej. Stretnutia sú pre ľudí, ktorí potrebujú spoločnosť podobne naladených žien alebo mužov. Stretnutia sú miestom pre nové priateľstvá a možno aj spoluprácu.

Zažívame viac SPOLU. 

Vnímať odlišnosti a vidieť možnosti spojenia, dôverovať si, podporovať sa, spolupracovať, priateliť sa, spoznávať seba a iné ženy, obdivovať, vnímať hodnotu, prijímať. Tým vystupujeme z naučených foriem súťaživosti, hodnotenia, porovnávania, kritiky a často zbytočných bojov, ktoré nás oberajú o silu.

Chvíle pre ženy a mužov môžu priniesť veľa aj vašim deťom, partnerom, manželom, príbuzným, priateľom. K nim prinesieme nové poznanie, ktoré sa nás dotkne a takto odovzdávame ďalej, čo získate na skupinách. 

Skupiny vnímam ako prevenciu. Tým, že žijeme prirodzenejšie a vedomejšie znižujeme riziko vytvárania zložitých životných situácií.   

TÉMY:

25. 1. 2024    Skupina sa nekoná.

29. 2. 2024  Tvoríme si život spoločne.

21. 3. 2024   Vzťahová väzba.

25. 4. 2024   Podpora ako súčasť vzťahu.

30. 5. 2024   Zdravé vzťahy a ich princípy.

27. 6. 2024    Zodpovednosť vo vzťahu.

25. 7. 2024    Sila spoločného zážitku.

22. 8. 2024    Role v komunikácii.

26. 9. 2024    Dôvera a bezpečie.

24. 10. 2024  Blízkosť v konflikte.

28. 11. 2024   Pracujem na sebe ?

19. 12. 2024   Vianočný čas je v nás.

 

Kedy: Začíname  o 17. 15 a končíme o 19. 30 hod.

Kde: Súlad, OZ, Tehelná 4. Zvolen/Budova Klemo 

Skupiny vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Minimálny príspevok za účasť na stretnutí  je 12€ na osobu.

Čo podporná skupina prináša do života ľudí?

Hlbšiu diskusiu na témy, ktoré vzniknú v skupine, zdieľanie skúseností.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Obohatenie malými sebapoznávacími aktivitami, ktoré môžeme použiť v každodennej realite.

Širší náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Inšpirácie a nové pohľady, použiteľné v každodennom živote.

Rôzne možnosti medziľudskej komunikácie.

Skúsenosti žien, ktoré hovoria o tom, čo im skupiny prinášajú do života.

Čas pre seba, možnosť komunikácie, nové informácie, veľa podnetov, ženskú energiu, pocit, že nie som sama, podporu, uznanie, budovanie sebavedomia, spolupatričnosť, spôsob transformácie negatívnych postojov na pozitívne, možnosť robiť chyby, získanie dôvery v seba a iných, spôsoby uvoľňovania strachu, relax, pochopenie seba a iných, nové skúsenosti, dodávanie sily, spokojnosť, uvedomovanie si životných procesov, vnímanie pocitov, otvorenosť v komunikácii, možnosť byť sama sebou, budovanie si nových vzťahov, počúvanie, podporovanie v odvahe, prílev pozitívnej energie, osobnostnú zmenu, smiech a dobrú náladu, inšpirácie, pokoru, možnosť vyjadriť akýkoľvek názor, schopnosť vnímať a riešiť konflikt, dať a dostať pochvalu a ocenenie, nájsť odpovede na otázky, zvyšovanie schopnosti vnímať seba samú,…

Teším sa na stretnutia s vami 🙂

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí