SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Chvíle pre ženy a mužov

Podporné skupiny | Chvíle pre ženy a mužov
24. Jún 2021
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
17:15 - 19:30
10 € za osobu

Stretnutia sú pre ženy a mužov v rôznom veku, ktorí majú záujem komunikovať v skupine ľudí o vzťahových témach a o spôsoboch akými ich vnímame a žijeme

V skupinách sa spája ženský a mužský svet v témach každodenného života a vyzýva k porozumeniu, prijímaniu a hľadaniu rovnováhy. Ženy aj muži prinášajú do skupiny rôznorodé pohľady a postoje na konkrétne životné situácie. Je to veľmi obohacujúce, podnetné, podporné, vtipné a dynamické. Niekedy prichádzajú do skupín len ženy, mužov je málo.  Zažívame tu široký rozsah názorov a skúseností, nových pohľadov, pochopenie súvislostí, rozšírenie vedomostí, inšpirácií do ďalšieho života, čo nám pomôže rozšíriť si vlastný pohľad na vzťahy a problémy, v ktorých sa možno práve nachádzame.

Stretnutia sú otvorené, voľné, každý sa prejavuje podľa svojej aktuálnej potreby.

Kto chce, môže byť len pozorovateľom.

Skupiny majú svoje pravidlá, ktoré zabezpečujú bezpečie pre ľudí v skupine.

Rozhovory prebiehajú s odborným sprevádzaním. 

Na stretnutie je všetko zabezpečené.

Záväzne prihlásiť sa môžete cez stránku, platbu realizujeme na mieste.

Môžete si pozrieť referencie ľudí zo skupín http://sulad.sk/sulad/referencie/

 TÉMY:

28. 1. 2021   Partnerský vzťah ako príležitosť spoznať seba.

25. 2. 2021  Aké presvedčenia ovplyvňujú naše vzťahy ?

25. 3. 2021  Čo si muži myslia o ženách a čo si ženy myslia o mužoch?

29. 4. 2021  Ako vnímame a žijeme rovnocennosť vo vzťahoch?

27. 5. 2021  Spolupráca medzi partnermi.

24. 6. 2021  Emocionálna komunikácia v partnerskom vzťahu.

29. 7. 2021  Čo sa deje, keď muž alebo žena pochybujú o vzťahu?

26. 8. 2021  Láska je…

30. 9. 2021  Ako náš partnerský život ovplyvňujú rodičia?

28. 10. 2021  Dôvera v partnerskom vzťahu.

25. 11. 2021   Ľahkosť v medziľudských vzťahoch.

16. 12. 2021  Čo nám priniesol rok a čo sme sa naučili v partnerskom vzťahu?

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.