SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Lektor v podpornej skupine

Dvojdňový víkendový program | LEKTOR v podpornej skupine
07. Október 2023
do: 08.Október 2023
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
sobota od 10.00 - 18.00 a nedeľa od 9.00 do 17.00
160€

Kde všade nájdeme  podporné skupiny?

V rôznych pracovných oblastiach. Stretávame sa s nimi pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok, pri rôznorodých skupinových akciách, pri prednáškach, pri učení ľudí tvorivým činnostiam, pri práci v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri záujmových programoch a tvorivých činnostiach, pri cestovaní, pri učení sa jazykov, pri krúžkoch, v kluboch s rôznym zameraním.

Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia ľudí, ktorí potrebujú podporu  pri činnosti, ktorej venujú pozornosť,  pri  rozširovaní sociálneho prostredia, pri získavania vedomostí, skúseností alebo zručností, pri potrebnej relaxácii alebo ich lákajú nové možnosti pre život. Takýto ľudia majú väčšinou aktívny prístup, spája ich spoločný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu, prijímanie odlišností a spoznávanie nových vecí, o učenie alebo meditáciu, relax.

Podporná skupina je jednou z možností ako sa prirodzene vzdelávať pomocou zdieľania skúseností a vzájomného odovzdávania  vedomostí. Pritom sme všetci súčasťou podporného a inšpirujúceho prostredia, ktoré vytvárajú  ľudia s podobnými záujmami a pozitívnym prístupom k životu. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Podporné skupiny boli témou mojej záverečnej práce na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Môj záujem o prácu so skupinami sa neustále prehlbuje, vidím význam  a možnosti skupín v prostredí. Pre mňa ako lektorku  je dôležité poznať základné zručnosti pri práci s ľuďmi, aby vznikla podpora, bezpečný priestor pre všetkých, dôvera a zdieľanie, rast a nové možnosti.

Pre koho je práve tento víkend určený?

Pre ľudí, ktorí túžia, premýšľajú, vytvárajú alebo už vedú podporné skupiny:

  • Pre ľudí, ktorí túžia vedieť viac o svojich talentoch, schopnostiach, možnostiach v súvislosti s lektorskou prácou v podporných skupinách:
  • Majú záujem venovať  jeden víkend sebe, zažiť si svoje kvality, spoznať sa, rozhodnúť sa.
  • Chcú si, zadefinovať  svoj zámer a hľadať bezpečné spôsoby pre lektorskú prácu, o ktorej uvažujú alebo ju už robia.
  • Chcú si overiť, či sa na lektorskú prácu hodia a ak zvážia, že áno potrebujú si nastaviť vyhovujúci spôsob vyplývajúci z talentov a základných osobnostných predpokladov tak, aby eliminovali stres.
  • Cítia, že ich podporné skupiny lákajú, ale majú strach, pochybnosti a obavy. Nedôverujú sebe a iným.
  • Potrebujú podporu, nové informácie a inšpirácie, skupinu ľudí, s ktorými môžu zdieľať svoje skúsenosti, potrebujú spätnú väzbu na svoje nápady, názory na prácu, o ktorej uvažujú.

Osobnosť, talent, silné stránky, zručnosti a bezpečie lektora 

Lektor/lektorka – osobnosť, kvality , možnosti, talent a schopnosti. Bezpečie a rozsah  a formy lektorskej  práce. Stretnutie povedie lektora  k vytvorenie vlastného spôsobu lektorskej práce s rešpektom ku schopnostiam, skúsenostiam, ku vzdelaniu, k hraniciam, o ktoré sa môže lektor bezpečne na skupinách oprieť. Ale povedie aj k rozšíreniu osobných hraníc , k vnímaniu zručností, ktoré potrebujeme nielen pri tejto práci ale aj v každodennom živote.

Lektor v podpornej skupine 7. – 8. 10. 2023

 

Minimálny lektorský príspevok na víkend: 160€ /  víkend/ lektorky, organizácia, občerstvenie, materiál k víkendu, ubytovanie, plná penzia, ktorú si pripravujeme spolu   

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Záväznú prihlášku o účasť potvrdte platbou na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.