SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Mamy a dcéry.

Podporné skupiny | ŽENSKÉ kruhy
01. Jún 2018
BRNO
ViaRa studio, Poštovská 2.
17.00 do 20.00
350 Kč

Naberte odvahu a príďte sa pozrieť medzi nás! 

Na stretnutí zistíte, či môže byť pre vás prínosom stretávanie sa s inými ženami. Pravdepodobne máte svoj okruh žien, s ktorými zdieľate rôzne témy.

Ak však  skúsime v živote niečo nové, spoznáme iné ženy,  zažijeme múdrosť väčšej skupiny. Rozšírime si pohľad na život a situácie, ktoré prináša, nájdeme viac inšpirácií, ktoré zaradíme do každodenného života. Môžeme sa rozprávať sa o témach hlbšie, hľadať posun, nové možnosti na riešenie životných situácií, spoznávame bližšie ženský svet, osobnostne sa rozvíjame. Porozumenie nás uvoľní a upokojí.

Čo spoločne spoznáme, vytvoríme, zažijeme?

Bezpečné prostredie, záujem, prijatie, slobodu v prejavení sa, úcturešpekt, uznanie, dôveru, spoluprácu, múdrosť žien.

Zdieľanie na témy, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Obohatenie malými sebapoznávacími aktivitami a technikami, ktoré pomôžu v každodennom živote.

Náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Ženskú atmosféru, prirodzený spôsob bytia, spoznáme prírodu a jej cykly v nás.

Inšpirácie, nové zážitky, informácie, skúsenosti.

Radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie.

Skupiny majú svoje bezpečné pravidlá, každá žena si určuje rozsah vlastného prejavenia sa, podľa potrieb a záujmu. Skupiny prebiehajú pod odborným vedením.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie, materiál a pomôcky sú na akcie zabezpečené.

Prihlasujte sa prosím záväzne

 Alžbeta Vaculčiaková +420 608 759 588, avaculciakova@gmail.com  

– cez túto stránku

alebo  priamo v centre VIARA, Poštovská 2 na recepcii

Počet miest je obmedzený na 10 – 12 žien.

Na inšpiráciu pridávame referencie žien, ktoré sa na skupinách zúčastňujú. 

Iné možnosti

Ak máte záujem o zorganizovanie takýchto podporných stretnutí vo vašom meste, pokojne ma kontaktujte, veľmi rada s vami prejdem podrobnosti realizácie. Kontaktujte ma: Jana Almaja Vaculčiaková: +421 907141509 alebo jvaculciakova@gmail.com

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂!


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.