SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Vzdelávanie pre lektorov podporných skupín

Dvojdňový víkendový program | VZDELÁVANIE pre lektorov podporných skupín
18. Máj 2024
do: 19.Máj 2024
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
sobota od 10.00 - 18.00 a nedeľa od 9.00 do 17.00
170 € jeden víkend

Vdelávanie je určené pre ženy a mužov

  • zaujímajú vás témy podporných skupín od vzniku až po trvalú udržateľnosť;
  • chcete pochopiť základné princípy práce so skupinou, nastaviť bezpečný spôsob pre seba a účastníkov, vypracovať vlastný manuál k podpornej skupine;
  • cítite neistotu, máte veľa otázok v súvislosti s podpornými skupinami a potrebujete pochopiť, spoznať, zažiť, uistiť sa a hlavne podporiť na začiatku;
  • potrebujete si overiť svoje osobné možnosti a schopnosti v pozícii lektora/lektorky;
  • chcete zdieľať svoje skúsenosti o vedení podporných skupín s podobne ladenými ľuďmi;
  • potrebujete si nastaviť financovanie a formálne zázemie ako súčasť pracovného prostredia;
  • zaujímajú vás hry a techniky, ktoré môžete používať v interakcii s ľuďmi;
  • chcete rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti, aby ste vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí, aby ste sa cítili sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.

Vzdelávanie je praktické a zážitkové. Každý z účastníkov si vypracuje vlastný manuál k práci so skupinou, ktorý si následne overí v práci so skupinou. Kladieme dôraz na dostatočné množstvo informácií a skúseností, na bezpečie lektora a bezpečie podpornej skupiny.

Dvojdňové stretnutia vo Zvolene

Miesto stretnutí – Súlad, Tehelná 4. Zvolen/budova Klemo

sobota od 10.00 do 18.00, nedeľa 9.00 do 17.00

Podporná skupina v každodennom živote  18. 5. a 19. 5. 2024

Lektor v podpornej skupine 15. 6. a 16. 6. 2024 

Hra a sebapoznávacie techniky v podpornej skupine 18. 9. a 19. 9. 2024 

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou 26. 10 – 27. 10. 2024

Riziká, techniky a hry  v podpornej skupine 12. 10. a 13. 10. 2024

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny 16. 11 a 17. 11. 2024

Každý víkend prináša 15 hodín/ spolu 75 hodín aktívnej práce s témami.

Určite získate:

Teoretické vedomosti k práci s podpornými skupinami, vlastný manuál na vytváranie podporných skupín, inšpirácie k hrám a k zážitkovému učeniu, trénovanie lektorských zručností, skúsenosti s rozhovormi a zdieľaním, techniky k jednotlivým témam,   individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečnej formy pre vašu prácu so skupinou, overenie si vlastných zručností. 

INDIVIDUÁLNA konzultáca počas cyklu

CERTIFIKÁT o účasti po absolvovaní min. 3 víkendov. 

Odporúčame absolvovať celý cyklus stretnutí, ak ste v štádiu úvah o takejto činnosti a potrebujete vedomosti a podporu. Na stretnutia sa môžete prihlasovať jednotlivo, podľa potreby, ak so skupinami pracujete a chcete si rozšíriť určité zručnosti.

Minimálny lektorský príspevok na 3 víkendy 480 €/ lektor, organizácia, občerstvenie, materiál.   V prípade potreby si ubytovanie a stravovanie zabezpečujete individuálne.

Každý víkend prináša 15 hodín/ spolu 75 hodín aktívnej práce s témami.

Manuál na vytváranie podporných skupín, inšpirácie k hrám, zážitkové učenie, trénovanie zručností, rozhovory, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečne formy pre vašu prácu so skupinou, overenie si zručností, Certifikát za účasť.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí kontaktujte lektorku Janu Almaja Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com. alebo 0907141509

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Záujem o účasť potvrdíte zálohovou  platbou 300€ na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Zvyšnú časť je potrebné uhradiť najpozdejšie do 15. marca 2022. V prípade opatrení riešime zmeny termínov, podľa spoločnej dohody. Ďakujeme.

Jeden cyklus je maximálne pre 6 záujemcov. 

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred aktuálnou akciou a posielame bližšie info.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke.

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.