SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

VZDELÁVANIE pre lektorov podporných skupín

Cyklus víkendových stretnutí 2024

Uvažujete nad organizovaním stretnutí pre ľudí a premýšľate nad tým, že budete lektorom/lektorkou. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.    

Kde všade nájdeme  podporné skupiny?

Stretávame sa s nimi pri rôznorodých skupinových akciách zameraných na osobný rozvoj, pri stretnutiach ľudí s podobnými záujmami alebo problémami, na ženských alebo mužských kruhoch, pri učení ľudí tvorivým alebo umeleckým činnostiam, pri práci s mládežou, pri práci s rodičmi detí so špeciálnymi potrebami, v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri cvičení jogy, pri záujmových programoch a tvorivých činnostiach, pri cestovaní a turistike, pri učení sa jazykov, v kluboch s rôznym zameraním, pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok,.  A keď sa pozrieme na podporné skupiny širšie, vidíme ich aj vo svojich rodinách. 

Vdelávanie je určené pre ženy a mužov

  • zaujímajú vás témy podporných skupín od vzniku až po trvalú udržateľnosť;
  • chcete pochopiť základné princípy práce so skupinou, nastaviť bezpečný spôsob pre seba a účastníkov, vypracovať vlastný manuál k podpornej skupine;
  • cítite neistotu, máte veľa otázok v súvislosti s podpornými skupinami a potrebujete pochopiť, spoznať, zažiť, uistiť sa a hlavne podporiť na začiatku;
  • potrebujete si overiť svoje osobné možnosti a schopnosti v pozícii lektora/lektorky;
  • chcete zdieľať svoje skúsenosti o vedení podporných skupín s podobne ladenými ľuďmi;
  • potrebujete si nastaviť financovanie a formálne zázemie ako súčasť pracovného prostredia;
  • zaujímajú vás hry a techniky, ktoré môžete používať v interakcii s ľuďmi;
  • chcete rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti, aby ste vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí, aby ste sa cítili sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.

Vzdelávanie je teoretické, praktické, zážitkové a tvorivé.  Každý z účastníkov si vypracuje vlastný manuál k práci so skupinou, ktorý si následne overí v trénovaní práce so skupinou. Kladieme dôraz na dostatočné množstvo informácií a skúseností v záujme bezpečia lektora a bezpečia podpornej skupiny. Vzdelávanie môže tvoriť základ vytvárania si nového pracovného prostredia alebo jeho rozširovanie.

Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť, v záťažových obdobiach, ktorými prechádzajú, alebo cítia, že sa chcú stretávať, vzájomne sa inšpirovať a rozvíjať svoje osobné kompetencie s podobne ladenými ľuďmi. S podpornými skupinami sa stretávame už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie,  získavať nové vedomosti, skúsenosti alebo zručnosti, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú, majú väčšinou aktívny prístup. Spája ich podobný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu na projektoch, o prijímanie odlišností, o spoznávanie nových vecí, o učenie sa, tvorenie alebo relax. V podporných skupinách sa môžu stretávať ľudia, ktorí prechádzajú náročnými životnými obdobiami a hľadajú podporu, inšpirácie a nové možnosti pre otvárajúcu sa fázu života. Sú aj pre ľudí, ktorí majú potenciál priniesť do spoločnosti niečo nové a hľadajú spôsoby, ako svojou iniciatívou osloviť širšie prostredie.

Podporná skupina je podľa mňa jednou z bezpečných možností, ako sa prirodzene otvárame iným a tvoríme dôvernejšie vzťahy, zároveň sa vzdelávame a obohacujeme pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Stretnutia ľudí v skupinách ponúkajú príležitosť komunikovať hlbšie o témach, ktoré ľudí zaujímajú. Vzniká príležitosť kultivovať sebavedomie, sebalásku a sebadôveru účastníkov a účastníčok. Sú prostredím na tvorenie spôsobu života v rešpekte a v spolupráci. Môžu byť základom pri vytváraní komunít v našej spoločnosti. Vnímam ich ako súčasť prevencie duševného a fyzického zdravia ľudí. 

V skupinách je veľmi dôležité podporné a bezpečné prostredie. Ak  ľudia cítia v skupinách bezpečie, úctu, podporu, otvorenosť, dôveru, rešpekt k odlišnostiam, vznikajú podmienky na zdieľanie, ktoré sú základom osobného rastu, základom ľudskosti, základom rôznorodých obohacujúcich zážitkov. 

Miesto stretnutí – Súlad, Tehelná 4. Zvolen/budova Klemo

sobota od 10.00 do 17.00, nedeľa 9.00 do 16.00

Lektorka Jana Vaculčiaková pracuje s podpornými skupinami od roku 2006 a aj formou vzdelávania odovzdáva svoje skúsenosti.

Podporná skupina v každodennom živote  18. 5. a 19. 5. 2024

Získate teoretické znalosti k práci s podpornými skupinami, Poskladáte si vlastný manuál na vytváranie bezpečných podporných skupín podľa svojich možností, zámerov a potrieb. Pozrieme sa na  odlišnosti mezdi podpornou a terapeutickou skupinou a zručnosti ako so skupinou bezpečne pracovať na podpornej úrovni. Pozorujeme dynamiku v skupine, rešpektujúcu komunikáciu a možné riziká. Pozrieme sa  na pravidlá a tvorenie bezpečnej podoby podpornej skupiny pre účastníkov, o ktorých uvažujete.

Lektor v podpornej skupine 15. 6. a 16. 6. 2024 

Uvedomíte si viac vnímanie vlastného talentu a jeho využitie v práci s podpornou skupinou. Základné formy diagnostiky skupiny, inšpirácie k vytváraniu bezpečného a podporného prostredia  pre lektora. Pozrieme sa na zdroje, ktoré máte, podporu, ktorú ku práci potrebujete, na možné obavy a riziká, ktoré vám bránia v tejto činnosti a vlastné skúsenosti s prácou s technikou odlišností a talentov. 

Hry a sebapoznávacie techniky v podpornej skupine 18. 9. a 19. 9. 2024 

Dostaneme množstvo inšpirácií k hrám, k zážitkovému učeniu a pohybu.  Zoznámite sa s ľahkými sebapoznávacími technikami k jednotlivým témam. Ujasníme si  postup pri práci s rôznymi témami v podpornej skupine, dostanete inšpirácie k pomôckam a hlavne získate množstvo osobných zážitkov a zdieľanie skúseností.

Spojenie s prírodou  v podpornej skupine 12. 10. a 13. 10. 2024 

Získame množstvo inšpirácií k hrám, k zážitkovému učeniu a pohybu.  Zoznámite sa s technikami, ktoré nám pomáhajú pri prepojení sa s prírodou a so sebou pomocou živlov a cyklov. Ujasníme si  postup pri práci s témami, ktoré vedú k prirodzenému spôsobu života v podpornej skupine, dostanete inšpirácie k pomôckam a hlavne získate množstvo osobných zážitkov, pomôcok a zdieľanie skúseností. 

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou 26. 10. – 27. 10. 2024

Zažijeme trénovanie vlastných lektorských zručností, overíte si  vytvorený manuál k vedeniu skupín,ktorý ste si postupne naskladali. Získate skúsenosti s rozhovormi a zdieľaním, konštruktívnu spätnú väzbu k zručnostiam, ktoré odprezentujete. Mnoho inšpirácií od  účasníkov k práci so skupinou.  

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny 16. 11.- 17. 11. 2024

Získate znalosti ako zakladať, a praktické skúsenosti zo života, ako financovať a dlhodobo viesť podporné skupiny, ako vytvárať podporné prostredie k tejto činnosti, s kým sa spájať, kto nás môže podporiť, ako môžeme vytvoriť bezpečie pre účastníkov v rámci širšieho prostredia  a pod. K tomu sa budeme zaoberať vlastnou hodnotou, hodnotou práce, tvorbou cien a programov, tvorbou projektov a pod.

Vzdelávanie je doplnené individuálnym prístupom, ktorý vychádza z potreb jednotlivcov v skupine. Získate odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečného manuálu pre vašu prácu so skupinou, overenie si vlastných zručností, uvoľnenie obáv a presvedčení, podporu v krokoch, ktoré máte vo svojich zámeroch.  

Odporúčame absolvovať celý cyklus stretnutí, ak ste v štádiu úvah o takejto činnosti a potrebujete vedomosti a podporu.

Na stretnutia sa môžete prihlasovať aj jednotlivo, podľa potreby, ak so skupinami pracujete a chcete si rozšíriť určité zručnosti.

Vzhľadom k individuálnemu prístupu je max. počet účastníkov na jedno stretnutie 9 ľudí.

K tomu :

INDIVIDUÁLNA konzultáca/ 60 min. počas cyklu pri účasti na  3 víkendoch

CERTIFIKÁT  pri účasti na  3 víkendoch 

Minimálny príspevok:

Jeden víkend 170 €

Tri víkendy 450 €

Minimálny príspevok na celý cyklus je 900 €

V cene je lektor, organizácia, občerstvenie, materiál.

V prípade potreby si ubytovanie a stravovanie zabezpečujete individuálne. Odporúčame na ubytovanie hotel alebo penzión Frank, penzión Aira, hotel Poľana, hotel Academik.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí kontaktujte  Janu  Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com. alebo 0907141509

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár, telefonicky alebo mailom. Rozhodnutie potvrďte platbou na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred aktuálnou akciou a mailom posielame bližšie info. k víkendu

Ďakujeme za váš záujem a čas, ktorý ste venovali informáciám.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí