SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Pohyb

Uvoľnenie a zdravie

Áno voľnému pohybu

Pohybové stretnutia v Anaháte 2021

Pohybujeme sa rôznymi spôsobmi, väčšinou poznáme pohyb, ktorý má určité pravidlá. Voľným pohybom prebúdzame  svoju spontánnosť, hravosť, prirodzené sebaprejavenie. Začneme telo spoznávať, vnímať, dôverovať mu, prijímať a milovať ho. Uvoľníme bloky, stres, napätie a pocítime radosť.

Kalendár stretnutí

Spojená s prírodou

Tvorivo - pohybové stretnutia 2021

Spojenie s prírodou je dôležitou súčasťou nášho života. Môže byť o záhradke, o prechádzakach, o rozhovoroch ale aj o zážitkoch, ktoré nám ukážu ako môžeme spojenie vnímať a realizovať v každodennom živote s pomocou vlastného tela. Inšpirujúce chvíle na zelenej lúke sú pre vás.

Viac  

5 jazykov lásky

Tvorivo - pohybová dielňa

Čítali ste knihu 5 jazykov lásky? Mňa táto kniha inšpirovala k pohybu a vytváram priestor na zážitok a novú skúsenosť, cez ktorú spoznáme, aký je náš jazyk lásky. Pomocou pohybu a hier si uvedomíme, kde všade sa láska v našich životoch objavuje a aké sú jej podoby.

Kalendár stretnutí

Keď sa hráme

Pohybové stretnutie

Ako deti sme sa často hrali. Pri hrách sme rozvíjali svoje zručnosti, mohli sme sa prejaviť, ukázať, čo dokážeme, učili sme sa nové, rozvíjali pohybové dannosti spolu s inými deťmi. Zažívali sme radosť, záujem, prijatie, podporu, ale aj neúspech, hnev, smútok, skrátka pri hrách sme spoznávali seba, iných a život.

Viac  

Spoznávame autentický pohyb

Pohybové stretnutie

Autentický pohyb nám otvorí cestu k sebe, svojej spontánnosti a celistvosti. Posilňujeme ním vzťah medzi telom a mysľou, vytvárame vnútornú rovnováhu. Môžeme sa prijímať takí, akí sme – bez posudzovania, naopak – s pochopením. Autentický pohyb pomáha zvýšiť vedomie o sebe a otvára dvere k múdrosti tela.

Viac  

Tanec emócií a pocitov

Tvorivo - pohybová dielňa

Emócie a pocity majú pre nás množstvo odkazov. Môžeme sa v nich zorientovať, môžeme ich spoznať  a naučiť sa ich prejavovať. Pritom vytvorime podpornú atmosféru, zažijeme niečo nové, inšpirujeme sa, pochopíme viac seba a svojich blízkych.

Viac