SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzdelávací a podporný program

pre lektorov a facilitátorov

VZDELÁVANIE pre lektorov podporných skupín

Cyklus víkendových stretnutí 2024

Uvažujete nad organizovaním stretnutí pre ľudí a premýšľate nad tým, že budete lektorom/lektorkou. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.    

Kalendár stretnutí

PODPORNÁ SKUPINA v každodennom živote

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Stretnutie pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť rôzne podporné skupiny ľudí.  Získate informácie a inšpirácie, skúsenosti a nové zručnosti. 

Viac  

LEKTOR v podpornej skupine

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Jednou z úloh lektora  je vlastný osobný rozvoj, ktorý  prinesie dostatok zručností k  činnosti a odvahu kráčať bezpečne ďalej aj s pomocou výziev a obmedzení. Týmto stretnutím podporíme lektora, jeho talent, silné stránky, zdroje, o ktoré sa môže oprieť.   

Kalendár stretnutí

HRA a sebapoznávacie techniky v podpornej skupine

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Hrou začíname vnímať a spoznávať svet a s hrou môžeme počas života spoznávať seba alebo prežívať radosť. Má nekonečne veľa možností. Získame mnoho nástrojov a inšpirácií, ktoré rozšíria náš prístup.

Kalendár stretnutí

RIZIKÁ, TECHNIKY a hry v podporných skupinách

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Pokračujeme s hrami a sebapoznávacími technikami, o ktoré sa vieme v podporných skupinách oprieť a inšpirovať sa. Pozrieme sa na  riziká a obmedzenia, ktoré nás nepustia do činností. Venujeme im pozornosť a verím, že pochopíme ich odkazy a uvoľníme svoju silu.

Viac  

TRÉNUJEME bezpečné vedenie podpornej skupiny

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Vytvárame pre vás príležitosť, kde si môžeme overiť svoje schopnosti, zručnosti, nápady, pomocou nácviku vedenia podpornej skupiny. Súčasťou bude bezpečné prostredie, podporná spätná väzba a mnoho inšpirácií.   

Viac  

Ako zakladať a DLHODOBO FINANCOVAŤ podporné skupiny

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Potrebujeme v rámci informácií doplniť oblasť formálnu a oblasť financovania k tomu aby sme mohli založiť a dlhodobo viesť podporné stretnutia ľudí? Ak áno, prevedieme vás týmito témami. 

Viac  

Od podpornej skupiny ku KOMUNITE

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2023

V našom kontexte môžu byť zárodkom komunít aj podporné skupiny – stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť. Stretávame sa s nimi už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

Viac