SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

PODPORNÁ SKUPINA v každodennom živote

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Stretnutie pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť rôzne podporné skupiny ľudí.  Získate informácie a inšpirácie, skúsenosti a nové zručnosti. 

Víkendové stretnutie  je pre ľudí, ktorí o lektorskej práci a podporných skupinách uvažujú alebo so skupinami už pracujú a cítia, že potrebujú nové inšpirácie, informácie a zdieľanie skúseností. Na toto stretnutie nadväzuje niekoľko ďalších, špecificky zameraných stretnutí, ktoré môžete absolvovať, ak si chcete rozšíriť ďalšie zručnosti.

 Víkend je určený pre ženy a mužov:

  •  vytvárate alebo už vediete podporné skupiny;
  • zaujíma vás téma podporných skupín od vzniku až po trvalú udržateľnosť;
  • chcete pochopiť základné princípy práce so skupinou, nastaviť bezpečný spôsob pre seba a účastníkov, vypracovať vlastný manuál k podpornej skupine;
  • cítite neistotu, máte veľa otázok v súvislosti s podpornými skupinami a potrebujete pochopiť, spoznať, zažiť, uistiť sa;
  • potrebujete si overiť svoje osobné možnosti a schopnosti v pozícii lektora/lektorky;
  • chcete zdieľať svoje skúsenosti a myšlienky o vedení podporných skupín;
  • chcete rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti, aby ste vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí, aby ste sa cítili sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.

Kladieme dôraz na bezpečie lektora a bezpečie podpornej skupiny.

Kde všade nájdeme  podporné skupiny?

V rôznych oblastiach života. Stretávame sa s nimi pri rôznorodých skupinových akciách zameraných na osobný rozvoj, pri stretnutiach ľudí s podobnými záujmami alebo problémami, na ženských alebo mužských kruhoch, pri učení ľudí tvorivým činnostiam, pri práci s mládežou, pri práci s rodičmi detí so špeciálnymi potrebami, v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri cvičení jogy, pri záujmových programoch a tvorivých činnostiach, pri cestovaní a turistike, pri učení sa jazykov, v kluboch s rôznym zameraním, pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok,.  A keď sa pozrieme na podporné skupiny širšie, vidíme ich aj vo svojich rodinách, v  školách, v práci, komunitách a pod. 

Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť.

S podpornými skupinami sa stretávame už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie,  získavať nové vedomosti, skúsenosti alebo zručnosti, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú, majú väčšinou aktívny prístup. Spája ich podobný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu na projektoch, o prijímanie odlišností, o spoznávanie nových vecí, o učenie sa, tvorenie alebo relax. V podporných skupinách sa môžu stretávať ľudia, ktorí prechádzajú náročnými životnými obdobiami a hľadajú podporu, inšpirácie a nové možnosti pre otvárajúcu sa fázu života. Sú aj pre ľudí, ktorí majú potenciál priniesť do spoločnosti niečo nové a hľadajú spôsoby, ako svojou iniciatívou osloviť širšie prostredie.

Podporná skupina je jednou z možností, ako sa prirodzene otvárame iným a zároveň sa vzdelávame a obohacujeme pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Stretnutia ľudí v skupinách ponúkajú možnosť kultivovať sebavedomie, sebalásku a sebadôveru účastníkov a účastníčok. Sú prostredím na tvorenie nového spôsobu života v rešpekte a v spolupráci. Môžu byť základom pri vytváraní komunít v našej spoločnosti. 

V skupinách je veľmi dôležité podporné a bezpečné prostredie. Ak  ľudia cítia v skupinách bezpečie, úctu, podporu, otvorenosť, dôveru, rešpekt k odlišnostiam, vznikajú podmienky na zdieľanie, ktoré sú základom osobného rastu, základom ľudskosti, základom rôznorodých obohacujúcich zážitkov. Takéto prostrediu a podmienky vytvára lektor a skupinu týmito možnosťami sprevádza smerom k spoločnému zámeru.

Čo sa na víkende dozviete:

Podporná skupina od A po Z

Zámer pre vznik skupiny. Tvorba skupín a ich široké možnosti. Pravidlá skupiny, cyklický proces v skupine, jednoduchej diagnostikácie skupiny. Možnosti skupiny – podpora, zážitok, edukácia, terapia.

Témy a bezpečie

Témy skupín, definícia tém a práca s nimi. Bezpečie a podpora, zdravá a rešpektujúca komunikácia. Hranice v skupine a riziká. Prijatie všetkých s ohľadom na odlišnosti, ich integrácia a podpora.

Techniky, inšpirácie

Inšpirácie k možnostiam  práce s ľuďmi. Trénovanie jednotlivých techník. Inšpirácia psychomotorickými hrami, pohybom a jeho možnosťami, tvorivými technikami, osobnostnými cvičeniami. Manuál k hrám so skupinami pre účastníkov.

Lektorka – Jana Almaja Vaculčiaková

S podpornými skupinami pracuje od roku 2006, téme sa venovala už vo svojej záverečnej práci na Pražskej vysokej škole psychosociálních studií. Rada vytvára prostredie na zdieľanie skúseností a spájanie ľudí. Fascinujú ju možnosti osobného rastu a vzdelávania, ktoré v sebe podporná skupina skrýva a jej potenciál prerásť v komunitu a vytvárať veci SPOLU. 

Podporuje lektorov a lektorky v práci s ľuďmi spôsobom, ktorí bude bezpečný pre nich aj pre účastníkov skupín. Za najdôležitejšiu považuje dôveru v skupine, vďaka ktorej sa vytvára priestor pre zdieľanie a rast.

 Podporná skupina v každodennom živote

Dvojdňové stretnutie 170€/ organizácia, materiál k víkendu, lektorka, malé občerstvenie.

Počet účastníkov  v skupine je max. 6 ľudí.

Kedy:  18. 5.- 19. 5. 2024, Zvolen, Tehelná 4. 

Začíname v sobotu o 10.00 a končíme nedeľou o 16.00 hod.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Vyplníte záväznú prihlášku a záujem o účasť potvrdíte platbou  na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Teším sa na stretnutia s vami.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne