SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ako zakladať a DLHODOBO FINANCOVAŤ podporné skupiny

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Potrebujeme v rámci informácií doplniť oblasť formálnu a oblasť financovania k tomu aby sme mohli založiť a dlhodobo viesť podporné stretnutia ľudí? Ak áno, prevedieme vás týmito témami. 

Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu  pri činnosti, ktorej venujú pozornosť.

So skupinami sa stretávame už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie,  získavať nové vedomosti, skúseností alebo zručností, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú majú väčšinou aktívny prístup. Spája ich podobný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu na projektoch, o prijímanie odlišností, o spoznávanie nových vecí, o učenie sa, tvorenie alebo relax. V podporných skupinách sa môžu stretávať ľudia, ktorí prechádzajú náročnými životnými obdobiami a hľadajú podporu, inšpirácie a nové možnosti pre otvárajúcu sa fázu života. Alebo ľudia, ktorí majú potenciál priniesť do spoločnosti niečo nové a hľadajú spôsoby ako svojou iniciatívou osloviť širšie prostredie. Dôvodov na vytváranie podporných skupín môže byť naozaj veľmi veľa.

Podporná skupina je jednou z možností ako sa prirodzene otvárame iným a zároveň sa vzdelávame pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho  a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Podporujeme vznik ďalších podporných skupín

Podporné skupiny boli témou záverečnej práce na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Môj záujem o prácu so skupinami sa neustále prehlbuje, vidím význam vo vytváraní  skupín v prostredí. Pre mňa ako lektorku  je dôležité poznať základné zručnosti v práci s ľuďmi. Tvoriť prostredie, kde vzniká podpora, bezpečný priestor pre všetkých, dôvera a zdieľanie, rast a nové možnosti.

Rada podporujem lektorov v ich rozhodnutí pracovať s ľuďmi tak, aby sa vo svojej práci cítili bezpečne a príjemne.  Spájam lektorov a lektorky podporných skupín, ktorí sa môžu v rámci podporných stretnutí vzdelávať, inšpirovať, spolupracovať, trénovať svoje zručnosti, stretávať sa a zdieľať svoje získané skúsenosti.

Tieto stretnutia sú aj pre ľudí, ktorí chcú rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti aby vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí/možno aj vo svojej rodine, cítili sa sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.    

Tvorivá činnosť a SPOLU

Vytváranie prostredia pre podporné skupiny je naozaj tvorivá činnosť. Človek, ktorý sa rozhodne pre takúto cestu sa naučí veľa zručností, ktoré sú potrebné pre vznik a dlhodobejšiu udržateľnosť takýchto aktivít. Moja skúsenosť je taká, že je to možné a potvrdzujem to aj cez činnosť  Súladu, ktoré je v prostredí 20 rokov. Vďaka tejto práci som si otvorila priam neobmedzené  kreatívne a tvorivé schopnosti, dôveru v seba a život a pomocou skúsenosti získala zručnosti, ktoré odovzdávam ďalej. Rada inšpirujem a podporujem ľudí cez vlastnú skúsenosť o tom ako veci môžu ísť ďalej. Vieme vytvoriť len z myšlienky a zámeru veľké veci, ktoré môžu slúžiť ľuďom a viesť nás k  SPOLU tvoreniu krajšieho sveta.  Aby sme takto vedeli kráčať potrebujeme venovať pozornosť aj optimálnemu finančnému zabezpečeniu našich aktivít.

Pre koho je práve tento víkend určený?

 • Pre ľudí, ktorí túžia, zdokonaľovať svoje zručnosti v práci s financovaním skupín.
 • Pre ľudí, ktorí majú víziu a chýba im finančné prepojenie s realitou.
 • Pre ľudí, ktorí túžia rozvíjať svoje predstavy ale cítia, že ich obmedzujú strachy a obavy v spojení s financiami.
 • Pre ľudí, ktorí sa potrebujú  naučiť písať malé projekty.
 • Chcú vedieť viac o propagácii, nákladoch, zabezpečovaní priestorov, o spolupráci, ktorá môže slúžiť trvalo udržateľnému procesu pri vytváraní skupín.
 • Potrebujú podporu, nové informácie a inšpirácie, skupinu ľudí, s ktorými môžu zdieľať svoje skúsenosti,
 • Chcú zvýšiť svoje sebavedomie organizátora a získať zručnosti ohľadom financovania aktivít.

Informácie k formálnemu zakladaniu podporných skupín.

Ako môžeme začať aby naša činnosť bola formálne definovaná v prostredí?

 • občianske združenie, registrácia, výhody
 • živnosť
 • najefektívnejšia forma spolupráce v súvislosti s podpornou skupinou
 • odpovede na otázky

Získate všetky potrebné informácie k formálnemu zastrešeniu činnosti.

Financovanie aktivít, hodnota programov, spôsob definovania cien 

Zameriame pozornosť na tvorenie vlastných podporných skupín  podľa zámerov, nad ktorými uvažujete a k tomu sa pozrieme na:

 • určovanie vlastnej hodnoty a hodnoty programov.
 • postoje k financiám, finančné presvedčenia
 • pohľad na dlhodobé financovanie aktivít, efektívne náklady
 • vlastné možnosti a tvorba vlastného  prístupu a spôsobu ku financovaniu programov
 • spolupráca s inými organizáciami alebo jednotlivcami, ktorá podporí smerovanie k dlhodobo udržateľnému procesu.

„Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny“

Kedy a kde: 16. 11. a 17. 11. 2024 Zvolen, Tehelná 4. 

Dvojdňové stretnutie  170€ 

Organizácia, materiál k víkendu, lektorky, malé občerstvenie/ ubytovanie a stravovanie si účastníci zabezpečujú samostatne. Počet účastníkov  v skupine je max. 6  ľudí.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Vyplníte záväznú prihlášku a záujem o účasť potvrdíte platbou  na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Víkendy si môžete vybrať podľa tém, ktoré vás zaujmú

Každý víkend prináša 16 hodín, aktívnej práce s témami. Manuál na vytváranie podporných skupín, inšpirácie k hrám, zážitkové učenie sa, trénovanie zručností, rozhovory, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky a iné.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke a tešíme sa na stretnutia s vami.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne
Ing. Helena Klepáčová

Koučka, lektorka, organizátorka akcií zameraných na osobnostný rozvoj.

Viac o mne