SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

RIZIKÁ, TECHNIKY a hry v podporných skupinách

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Pokračujeme s hrami a sebapoznávacími technikami, o ktoré sa vieme v podporných skupinách oprieť a inšpirovať sa. Pozrieme sa na  riziká a obmedzenia, ktoré nás nepustia do činností. Venujeme im pozornosť a verím, že pochopíme ich odkazy a uvoľníme svoju silu.

Mám bohaté skúsenosti s hrami a sebapoznávacími technikami v podporných skupinách a rada inšpirujem ľudí, ktorí so skupinami pracujú. Za 18 rokov svojej činnosti som vytvorila a overila si množstvo hier a techník, ktoré nás podporia v prirodzenom spôsobe života v spojení so sebou, prírodou a ľuďmi okolo.  Rada sa delím s tým, čo má zmysel a je overené v praxi.  

S  pomocou hier a sebapoznávacích techník vytvárame bezpečné prostredie, prinášame rôzne témy a formou zážitku si overujeme schopnosti a možnosti. Zážitkom získavame skúsenosť, cez ktorú sa ľahšie spoznávame ale aj meníme, niektoré zaužívané vzorce tým, že máme príležitosť vyskúšať si nový spôsob sebaprejavenia sa. S hrou a sebapoznávacími technikami môžeme bezpečne vystupovať zo svojich zón konfortu a pozorovať svoje pocity, aha momenty, prijímame inšpirácie od iných  a rozširujeme si pohľad na realitu, ktorú vnímali vďaka svojim odlišnostiam.

Pri hre sa uvoľňujeme, pohybujeme, smejeme, zabávame….

Hra alebo sebapoznávacia technika, môže byť prvým krokom, ktorý nás povzbudí k zmenám v každodennom živote.

Stretnutie je pre lektorov,

ktorí majú chuť vidieť riziká a vlastné pochybnosti. Zažiť ich v podobe hier a nájsť uvoľnenie pre svoju prax na základe vlastnej skúsenosti. 

Hry v podpornej skupine poslúžia na  zoznamovanie,  diagnostikáciu aktuálneho nastavenia v skupine, hry môžu byť integračné, spájajúce ľudí v skupine. Hry sú nástrojom k hlbšiemu vhľadu do vlastného vnútra, môžu podporiť formy a pochopenie komunikácie alebo priniesť vedomosť o prirodzenom spôsobe života a spojení s prírodou. Cez hru  môžeme  vnímať riziká a pochybnosti, úspech ale aj neúspech a na základe hry si môžeme uvedomovať a pochopiť ako reagujeme. Hrami môžeme ukončovať a uzatvárať rôzne situácie a procesy, hrami môžeme porozumieť svojim emóciám. Hra je nástroj k pohybu, k uvoľneniu napätia a stresu, k zážitku a ku skúsenosti. Hra je zážitok, ktorým môžeme meniť svoje staré nastavenia na nové, ktoré sme si práve overili v realite.

Malé sebapoznávacie techniky považujem za súčasť bezpečia v podporných skupinách. Dá sa o ne oprieť, vytvoriť s ich pomocou systém pre skupinu, ukázať zákonitosti, vidieť rôzne možnosti, variácie. SEbapoznávacie techniky sú nástrojom, cez ktorý sa vieme pozorovať, pochopiť súvislosti, porozumieť princípom, procesom, sebe.  S ľahkosťou vieme pomocou sebapoznávacích techník   previesť ľudí v skupine cestou k sebe ale aj k pochopeniu iných.

Riziká a obmedzenia sú súčasťou našich podporných  stretnutí a na tomto víkende  im chcem venovať výraznejšiu pozornosť. Kde vnímame riziká ? Ako na ne vieme reagovať? Ako môžeme tvoriť bezpečie pre seba a iných zároveň ? Ako pristupujeme k emóciám v skupine ? Napísala som niektoré z otázok, ktoré sa objavujú na vzdelávaní, ale je ich určite omnoho viac a tak dávam do pozornosti aj túto tému. Ďalšia silná téma, sú naše vnútorné obmedzenia, s ktorými sa stretávame a niekedy nám nedovolia robiť to, čo nám dáva zmysel. Pozrieme sa  na ne, pochopíme  ich možnosti a oslobodíme sa, ak uznáme za vhodné. Verím, že sa spoločne uvoľníme do ľahkosti a dôvery.          

 

Dvojdňové stretnutie vo Zvolene

Hra, sebapoznávacie techniky a riziká v podpornej skupine

Kedy: . 12. 10.  a 13. 10. 2024

Kde: Tehelná 4. Zvolen

Sobota a nedeľa od 10.00 do 17.00 hod.

Na stretnutia sa môžete prihlasovať jednotlivo, podľa potreby, ak so skupinami pracujete a chcete si rozšíriť určité zručnosti. Môžeze absolvovať celý cyklus stretnutí, ak ste v štádiu úvah o takejto činnosti a potrebujete vedomosti a podporu.

Minimálny lektorský príspevok  na 2 dni: 170 €/ lektor, organizácia, občerstvenie, materiál k víkendu.

Každý víkend prináša 15 hodín aktívnej práce s témami.

Inšpirácie k hrám, zážitkové učenie, trénovanie zručností, rozhovory, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečne formy pre vašu prácu so skupinou, overenie si zručností, Certifikát za účasť po absolvovaní 3 stretnutí.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí kontaktujte lektorku Janu Almaja Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com. alebo 0907141509

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Vyplníte záväznú prihlášku a záujem o účasť potvrdíte platbou na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne