SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Od podpornej skupiny ku KOMUNITE

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2023

V našom kontexte môžu byť zárodkom komunít aj podporné skupiny – stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť. Stretávame sa s nimi už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

Zapotecký intelektuál, Jaime Martínez Luna, napísal o spôsobe života v pôvodných komunitách v mexickom štáte Oaxaca:

„Sme komunita, opak individuality; sme komunitné územie, nie súkromné vlastníctvo; sme priestor pre zdieľanie, nie sme konkurencia; sme polyteizmus, nie monoteizmus. Sme priestor pre výmenu, nie podnikanie; sme rozmanitosť, nie rovnakosť,… Sme vzájomne závislí, nie slobodní. Máme autority, nie panovníkov.“

V oaxackých komunitách domorodých obyvateľov ľudia počas dlhých storočí vytvárali spôsob života, ktorý sa prenášal z generácie na generáciu, a dnes by sme v ňom mohli hľadať akúsi alternatívu k ekonomickému systému (kapitalizmus) i politickému zriadeniu (demokracia) západného sveta.

Systém stojí na reciprocite, na spoločnom rozhodovaní o veciach, ktoré sa nás všetkých týkajú, na preberaní zodpovednosti za vlastné konanie. Tak trochu rúca predstavy, ktoré nám o živote ponúka individualistická, konzumná spoločnosť, a zároveň ponúka návod na to, ako sa k sebe navzájom, v ľudskosti viac priblížiť.

V našom kontexte môžu byť zárodkom komunít aj podporné skupiny – stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť. S podpornými skupinami sa stretávame už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie, získavať nové vedomosti, skúsenosti alebo zručnosti, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú majú väčšinou aktívny prístup. Spája ich podobný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu na projektoch, o prijímanie odlišností, o spoznávanie nových vecí, o učenie sa, tvorenie alebo relax. V podporných skupinách sa môžu stretávať ľudia, ktorí prechádzajú náročnými životnými obdobiami a hľadajú podporu, inšpirácie a nové možnosti pre otvárajúcu sa fázu života. Alebo ľudia, ktorí majú potenciál priniesť do spoločnosti niečo nové a hľadajú spôsoby ako svojou iniciatívou osloviť širšie prostredie.

Inšpirovaná spôsobom života v Oaxace a zároveň vedením podporných skupín naprieč Slovenskom, prináša lektorská dvojica Jana Almaja Vaculčiaková a Magdaléna Rojo netradičný víkend, počas ktorého budeme spoločne objavovať zmysel, princípy a fungovanie podporných skupín a komunít. Podporné skupiny v našej spoločnosti môžu tvoriť základ rozvoja a vývoja komunít. Ak sa tak stane, je to presah možností podporných skupín do každodennej reality.

Víkendové stretnutie je určené všetkým, ktorí hľadajú spôsoby, ako vytvárať čosi spoločné – spoločný priestor, aktivity, zdieľanie apod.. Pozrieme sa na to, ako podporné skupiny môžu prerásť do komunít; na to, kde všade sa v každodennom živote stretávame s podpornými skupinami i komunitami. Budeme veľa debatovať o tom, ako nás Oaxačania môžu inšpirovať vo vytváraní komunít. Budeme hľadať spôsoby, ako si vzájomne pomáhať a spolu-žiť v každodennom živote. Z víkendu si odnesieme spoločne vytvorený návod pre komunitný spôsob života. A nemusíte sa na to presťahovať s priateľmi kamsi k lesu – podporné skupiny a komunity vytvárame všade – v školách, v práci, v rodine, v meste i na dedine.

Víkend, ktorý sme pripravili nám vytvorí prostredie na vnímanie komunitného spôsobu života.

Víkend je určený práve pre vás, ak

  • túžite vedieť viac o komunitnom spôsobe života;
  • zaujíma vás, ako sa dá prejsť z podpornej skupiny k vytvoreniu komunity
  • chcete vedieť, ako žijú ľudia v mexických komunitách;
  • hľadáte, čo potrebujeme k tomu, aby sme dokázali žiť v súlade s inými a aby sme dokázali ísť od seba k spolupráci, ku skupinám, ku komunitám;
  • potrebujete podporu, nové informácie a inšpirácie, skupinu ľudí, s ktorými môžete zdieľať svoje skúsenosti‘
  • hľadáte spätnú väzbu na svoje nápady a prácu, ktorú robíte (či chcete robiť) v rámci podporných skupín či komunít.

 Dvojdňové vo Zvolene zrealizujeme po príchode Magdaleny Rojo z Mexika

Predpokladaný termín rok 2023

 

Minimálny lektorský príspevok  na 2 dni: 150 €/ lektor, organizácia, občerstvenie, materiál k víkendu.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára kontaktujte lektorku Janu Almaja Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com. alebo 0907141509

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Vyplníte záväznú prihlášku a záujem o účasť potvrdíte platbou na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

Cyklus víkendov o podporných skupinách

Každý víkend prináša 16 hodín aktívnej práce s témami. Manuál na vytváranie podporných skupín, inšpirácie k hrám, zážitkové učenie sa, trénovanie zručností, rozhovory, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky a iné.

 

 

Doplňujúce info:

 Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť.

Podporná skupina je jednou z možností ako sa prirodzene otvárame iným a zároveň sa vzdelávame pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho  a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Podporné skupiny boli témou mojej záverečnej práce na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Môj záujem o prácu so skupinami sa neustále prehlbuje, vidím význam vo vytváraní  skupín v prostredí. Pre mňa ako lektorku  je dôležité poznať základné zručnosti v práci s ľuďmi. Tvoriť prostredie, kde vzniká podpora, bezpečný priestor pre všetkých, dôvera a zdieľanie, rast a nové možnosti.

Rada podporím lektorov v ich rozhodnutí pracovať s ľuďmi tak, aby sa vo svojej práci cítili bezpečne a príjemne.  Spájam lektorov a lektorky podporných skupín, ktorí sa môžu v rámci podporných stretnutí vzdelávať, inšpirovať, spolupracovať, trénovať svoje zručnosti, stretávať sa a zdieľať svoje získané skúsenosti.

Kde všade nájdeme  podporné skupiny?

V rôznych pracovných oblastiach. Stretávame sa s nimi pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok, pri rôznorodých skupinových akciách zameraných na osobný rozvoj, pri stretnutiach ľudí s podobnými záujmami alebo problémami, na ženských alebo mužských kruhoch,  pri učení ľudí tvorivým činnostiam, pri práci s mládežou, pri práci s rodičmi detí so špeciálnymi potrebami, v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri cvičení jogy, pri záujmových programoch a tvorivých činnostiach, pri cestovaní a turistike, pri učení sa jazykov, v kluboch s rôznym zameraním.  A keď sa pozrieme na podporné skupiny širšie, vidíme ich aj vo svojich rodinách, školách, komunitách a pod. 

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke a tešíme sa na stretnutia s vami.

Jana, Magdalena a Noel

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne
Magdaléna Rojo

Som novinárka na voľnej nohe, zakladateľka novinárskeho projetku Ženy, ktoré zostali, milovníčka Mexika, obdivovateľka spôsobu života a premýšľania pôvodných obyvateľov Latinskej Ameriky, čoskoro mama.

Viac o mne