SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

TRÉNUJEME bezpečné vedenie podpornej skupiny

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Vytvárame pre vás príležitosť, kde si môžeme overiť svoje schopnosti, zručnosti, nápady, pomocou nácviku vedenia podpornej skupiny. Súčasťou bude bezpečné prostredie, podporná spätná väzba a mnoho inšpirácií.   

Zámer je SPOLU

Mám za sebou 14 rokov práce s podpornými skupinami. Rada vytváram prostredie na zdieľanie skúseností a spájanie ľudí. Fascinuje ma podporná skupina a možnosti osobného rastu, ktoré v sebe skrýva. Je stále viac lektorov, odborníkov, ktorí prichádzajú medzi ľudí s tým, čo poznajú. Keď máme ako lektori na začiatku podporu, sadu informácií,  skúseností a zručností, cesta je ľahšia a úspech nášho zámeru dosiahnuteľný. Zámerom stretnutí je vytvoriť prostredie pre ľudí, ktorí o lektorskej práci a podporných skupinách uvažujú alebo so skupinami už pracujú a cítia, že  potrebujú nové inšpirácie, informácie a zdieľanie skúseností. Mojim zámerom pri práci so skupinami je priniesť do spoločnosti všetky inšpirácie a informácie, ktoré som nazbierala pre tvorenie SPOLU prostredníctvom podporných skupín.

Pre koho je práve tento víkend určený?

  • Pre ľudí, ktorí túžia, zdokonaľovať svoje zručnosti v práci so skupinou
  • Pre ľudí, ktorí majú odvahu v bezpečnom prostredí prezentovať svoje aktivity v podpornej  skupine.
  • Pre ľudí, ktorí túžia vidieť vlastné možnosti, vytvoriť si svoj osobný model skupiny, kde sa budú cítiť bezpečne oni aj účastníci stretnutí.
  • Potrebujú zažiť  seba pri vedení skupiny a dostať spätnú väzbu na svoju lektorskú prácu.
  • Chcú si overiť, aká cesta je pre nich vo vedení skupín najbezpečnejšia a najprirodzenejšia.
  • Potrebujú podporu, nové informácie a inšpirácie, skupinu ľudí, s ktorými môžu zdieľať svoje skúsenosti,
  • Chcú zvýšiť svoje sebavedomie lektora tým, že si overia svoje schopnosti.

Trénovanie je cestou k zdokonaľovaniu

Verím, že ste prešli fázou premýšľania o svojej činnosti a potrebujete bezpečné prostredie na to aby ste si overili vlastné zručnosti. Tento priestor vznikol práve na takéto účely. Zameriame pozornosť na jednotlivé spôsoby vedenia skupín. Budete mať príležitosť zažívať si seba v lektorskej roli a skúšať všetko, čo poznáme v práci so skupinou, ktorá tu bude len pre vás. Môžete sa rozhodnúť akú činnosť/aktivitu skupine ponúknete a na aký dlhý čas. Vzhľadom na dĺžku víkendu môžeme rátať s maximálnym časom 2 hodiny pre trénovanie a spätnú väzbu jedného lektora. Pred víkendom vám odporučíme pracovné listy, ktoré vás povedú  premýšľaním o programe skupiny a budete si ho môcť vytvoriť a dôkladnejšie premyslieť.

Trénovaním si overujeme alebo aktivujeme nové zručnosti. 

Prezentujeme  vlastný koncept práce so skupinou, vnímame seba, trénujeme zručnosti a bezpečnosť v skupine, zachytávame aktuálne procesy, ktoré použijeme ako nástroje na pochopenie danej situácie. Trénujeme prácu s konfliktom, tichom, aktiváciu skupiny, uvoľnenie sa v skupine, hodnotenie, posudzovanie, rady. Vnímame prácu s cyklom skupiny. Prácu s emóciami a pocitmi. Ako prijať všetkých účastníkov s ohľadom na odlišnosti, ako ich integrovať, ako im vytvoriť priestor na zdieľanie. A iné.

Skupinu a tému si budete definovať podľa toho s čím všetkým sa chcete stretnúť, aby ste si vyskúšali vlastné schopnosti reagovať na vzniknuté procesy.

Spätná väzba

Naučíme sa dávať spätnú väzbu tak, aby sme sa vzájomne  podporovali a ukázali skryté schopnosti. Dostaneme spätnú väzbu od účastníkov aj od lektorky, ktorá nás môže posunúť na ďalšej ceste tým, že si rozšírime pohľad na možnosti, o ktorých sme pravdepodobne vôbec nevedeli. Na princípe spätnej väzby si vytvoríme použiteľnejší model práce so skupinou, ktorý je overený v konkrétnom prostredí skupiny. Budeme vidieť rôzne možnosti vedenia podporných skupín a zažijeme prácu s rôznymi témami, tým sa vzájomne inšpirujeme. Podporíme sebavedomie a možno aj motiváciu, ujasníme si vlastné pochybnosti a pôjdeme odvážnejšie ďalej.

 

 

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou

Dvojdňový  víkend vo Zvolene, Tehelná 4.

Kedy: 26. 10.- 27. 10. 2024

Sobota od 10.00 -nedeľa do 17.00 

Dvojdňové  stretnutie 170€/ organizácia, ubytovanie, plná penzia,materiál k víkendu, lektorka, malé občerstvenie/ ubytovanie a stravovanie si zabezpečujú účastníci. Počet účastníkov  v skupine je max. 6 ľudí.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Záujem o účasť potvrdíte platbou  na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Víkendy si môžete vybrať podľa tém, ktoré vás zaujmú

Každý víkend prináša 15 hodín, aktívnej práce s témami. Manuál na vytváranie podporných skupín, inšpirácie k hrám, zážitkové učenie sa, trénovanie zručností, rozhovory, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky a iné.

Ak sa rozhodnete pre otvorenie podpornej skupiny a  máte chuť ísť do tém hlbšie sú tu ďalšie víkendy pre vás.

Prihláseným účastníkom posielam pár dní pred víkendom bližšie informácie.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Doplňujúce info. 

Stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu  pri činnosti, ktorej venujú pozornosť.

So skupinami sa stretávame už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie,  získavať nové vedomosti, skúseností alebo zručností, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú majú väčšinou aktívny prístup. Spája ich podobný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu na projektoch, o prijímanie odlišností, o spoznávanie nových vecí, o učenie sa, tvorenie alebo relax. V podporných skupinách sa môžu stretávať ľudia, ktorí prechádzajú náročnými životnými obdobiami a hľadajú podporu, inšpirácie a nové možnosti pre otvárajúcu sa fázu života. Alebo ľudia, ktorí majú potenciál priniesť do spoločnosti niečo nové a hľadajú spôsoby ako svojou iniciatívou osloviť širšie prostredie. Dôvodov na vytváranie podporných skupín môže byť naozaj veľmi veľa.

Podporná skupina je jednou z možností ako sa prirodzene otvárame iným a zároveň sa vzdelávame pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho  a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Rada podporím lektorov v ich rozhodnutí pracovať s ľuďmi tak, aby sa vo svojej práci cítili bezpečne a príjemne.  Spájam lektorov a lektorky podporných skupín, ktorí sa môžu v rámci podporných stretnutí vzdelávať, inšpirovať, spolupracovať, trénovať svoje zručnosti, stretávať sa a zdieľať svoje získané skúsenosti.

Myslím, že tieto stretnutia sú aj pre ľudí, ktorí chcú rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti aby vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí/možno aj vo svojej rodine, cítili sa sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.    

 

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne