SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Talent a sebarealizácia

Jednodňový program | Talent a sebarealizácia
10. Október 2020
do: 10.Október 2020
Zvolen
Jilemnického 10.
od 10.00 - do 17.00 hod.
54 €

Čo stretnutie prinesie prinesie?

Pomocou rôznych techník budeme hľadať, spoznávať a rozvíjať svoj talent a silné stránky. Zoznámime sa so sebakoučovacími technikami, ktorými si sami budeme môcť odkrývať svoje schopnosti. Zoznámime sa s cyklickým systémom Dynamiky bohatstva a uvedomíme si, aký potenciál v sebe máme. Urobíme si niekoľko krátkych sebapoznávacích cvičení. Pomocou pohybu v spontánnom tanci si uvedomíme niektoré zo svojich kvalít. Vrátime sa do detstva, k tomu, čo sme robili alebo čo nás lákalo, ale nemohli sme sa k tomu dostať. Kombináciou týchto metód si uvedomíme svoj talent a možno stále skryté vlastné zdroje a schopnosti.

Seminár vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Seminár sa bude konať: 10.10.  2020 

Miesto: Zvolen, Jilemnického 10. 

Minimálny príspevok za seminár: 54 €

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť potvrďte zálohovou platbou 30€ na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Záloha je nevratná. Zvyšnú časť uhradíte na mieste.  Ďakujeme.

Pre koho je seminár?

Seminár je pre ženy a mužov, ktorí sa chcú pozrieť na svoj život cez oblasť talentov a dozvedieť sa niečo nové. Pre tých, ktorí premýšľajú, aké sú ich schopnosti a talent, v čom sa môžu rozvíjať a realizovať, čo ich bude baviť a napĺňať. Zaoberajú sa pohľadom na seba cez pracovnú oblasť, v ktorej sa možno necítia aktuálne dobre a potrebujú nadhľad, inšpirácie, nové podnety. Stretnutie môže byť aj pre rodičov, ktorí pozorujú talent a schopnosti svojich detí a majú záujem podporovať ich v rozvíjaní talentu a schopností, ktoré k nemu prináležia. Alebo pre rodičov, ktorí sa chcú naučiť, ako tento talent svojich detí vnímať a podporovať.

V skupine sa spoločne inšpirujeme, podporujeme, spoznávame. Príjemným spôsobom sa stretávame v odlišnostiach, hovoríme z vlastných skúseností, z rôznych talentov vytvárame možnosti pre spoluprácu. Skupiny sú pre 5 – 15 ľudí.

Ak vám nevyhovuje účasť na seminári, môžete využiť možnosť individuálnych konzultácií k téme hľadania talentu a rozvíjania vlastných schopností, pracovného nasmerovania a zmien v pracovnom prostredí, alebo konzultácie o vytváraní pracovného prostredia.

Tešíme sa na vašu účasť:))

 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.