SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženské kruhy

Podporné skupiny v Brne

Otvorené stretnutia pre ženy v každom veku, ktoré majú záujem zdieľať témy každodenného života v ženskom kruhu.  Na stretnutiach venujeme čas sebe, rozvinieme nové schopnosti, získame skúsenosti, osobnostne sa posunieme a vzájomne  sa inšpirujeme. 

Potrebujete niečo nové?

Naberte odvahu a príďte sa pozrieť medzi nás! 

Na stretnutí zistíte, či môže byť pre vás prínosom stretávanie sa s inými ženami. Pravdepodobne máte svoj okruh žien, s ktorými zdieľate rôzne témy.

Ak však  skúsime v živote niečo nové, spoznáme iné ženy,  zažijeme múdrosť väčšej skupiny. Rozšírime si pohľad na život a situácie, ktoré prináša, nájdeme viac inšpirácií, ktoré zaradíme do každodenného života. Môžeme sa rozprávať sa o témach hlbšie, hľadať posun, nové možnosti na riešenie životných situácií, spoznávame bližšie ženský svet, osobnostne sa rozvíjame.

Čo spoločne spoznáme, vytvoríme, zažijeme?

Bezpečné prostredie, záujem, prijatie, slobodu v prejavení sa, úctu, rešpekt, uznanie, dôveru, spoluprácu, múdrosť žien.

Zdieľanie na témy, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Obohatenie malými sebapoznávacími aktivitami a technikami, ktoré pomôžu v každodennom živote.

Náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Ženskú atmosféru, prirodzený spôsob bytia, spoznáme prírodu a jej cykly v nás.

Inšpirácie, nové zážitky, informácie, skúsenosti.

Radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie.

Skupiny majú svoje bezpečné pravidlá, každá žena si určuje rozsah vlastného prejavenia sa, podľa potrieb a záujmu. Skupiny prebiehajú pod odborným vedením.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie, materiál a pomôcky sú na akcie zabezpečené.

Kde:  ViaRa Studio, Poštovská 3., Brno

Začíname o 17. 00 a končíme o 20.00

Príspevok 350na stretnutie

Platba na mieste.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Termíny a témy stretnutí:

12.1. Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch.

18.2. Tvorím si svoj život alebo žijem životy iných?

23.3. Čo prinášajú nové začiatky?  Alebo: Dievča v nás.

20. 4. Poznám svoju ženskú premenlivosť a svoje cykly?

11. 5. Podporujem lásku v partnerskom vzťahu.

1.6.   Mamy a dcéry.

24. 6. Materstvo a zdroje, ktoré nám pomáhajú.

Ak prinesiete vlastné témy, budeme im venovať pozornosť.

Prihlasujte sa prosím záväzne

Alžbeta Vaculčiaková +420 608 759 588, avaculciakova@gmail.com  

– cez túto stránku

-priamo v centre VIARA, Poštovská 2 na recepcii

Počet miest je obmedzený na 10 – 12 žien.

Na inšpiráciu pridávame referencie žien, ktoré sa na skupinách zúčastňujú. 

Iné možnosti

Ak máte záujem o zorganizovanie takýchto podporných stretnutí vo vašom meste, pokojne ma kontaktujte, veľmi rada s vami prejdem podrobnosti realizácie. Kontaktujte ma: Jana Almaja Vaculčiaková: +421 907141509 alebo jvaculciakova@gmail.com

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂!

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí