SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

ŽENSKÉ kruhy

Podporné skupiny vo Zvolene 2023

Otvorené stretnutia pre ženy v každom veku, ktoré majú záujem byť súčasťou ženského podporného kruhu.  Na stretnutiach venujeme čas sebe a iným ženám, zažijeme spojenie odlišností, ženskú múdrosť a odnesieme si mnoho inšpirácií. 

Potrebujete podporu a nové inšpirácie ?

Naberte odvahu a príďte sa pozrieť na ženské kruhy.  

Na stretnutí zistíte, že môže byť prínosné stretávanie sa so  ženami, ktoré nepoznáme. Stretnutia sú otvorené pre ženy v každom veku, ktoré majú niekedy chuť zažívať čas pre seba s inými ženami.

Ak  skúsime v živote niečo nové, zažijeme múdrosť a silu väčšej skupiny. Rozšírime si pohľad na život a na situácie, ktoré prináša, nájdeme viac inšpirácií, ktoré zaradíme do každodenného života. Môžeme sa rozprávať  o témach hlbšie, hľadať posun, ak potrebujeme, uvidíme nové možnosti na riešenie životných situácií, spoznáme bližšie ženský svet, osobnostne sa posunieme. A verím, že si nájdeme aj nové spriaznené duše 🙂

Čo spoločne spoznáme, vytvoríme, zažijeme?

Bezpečné prostredie, záujem, prijatie, slobodu v prejavení sa, úctu, rešpekt, uznanie, dôveru, spoluprácu, múdrosť žien, spolu.

Zdieľanie na témy, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

Spoznáme viac  podoby rešpektujúcej a podpornej komunikácie.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Obohatenie malými sebapoznávacími aktivitami a technikami, ktoré pomôžu v každodennom živote.

Náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Ženskú atmosféru, prirodzený spôsob bytia, spoznáme prírodu a jej cykly v nás.

Inšpirácie, nové zážitky, informácie, skúsenosti.

Radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie.

Skupiny majú svoje bezpečné pravidlá, každá žena si určuje rozsah vlastného prejavenia sa, podľa potrieb a záujmu. Skupiny prebiehajú pod odborným vedením a sú otvorené pre všetky ženy.

Stačí prísť, materiál, pomôcky, občerstvenie sú na akcie zabezpečené.

Kde:  Tehelná 4. Zvolen

Začíname o 17. 00 a končíme o 19.00

Príspevok 12€  na stretnutie

Platba na mieste.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Termíny a témy stretnutí:

9. 5.  O spojení sa s prírodou.

13. 6. O rovnováhe v nás.

11. 7. O slobode a inakosti.

 8. 8. O vnútorných archetypoch. 

12. 9. O láske k sebe.

10.10 O emóciách a pocitoch.

14. 11. O ukončovaní a rituáloch.

12. 12. O pokoji v duši.

Pokojne môžete  priniesť aj vlastné témy na stretnutia, budeme im venovať pozornosť.

Prihlasujte sa prosím záväzne cez stránku Súladu, mailom alebo tel. 0907141509  Počet miest je obmedzený na 9 žien.

Na inšpiráciu pridávame referencie žien, ktoré sa na skupinách zúčastňujú. 

Iné možnosti

Ak máte záujem o zorganizovanie takýchto podporných stretnutí vo vašom meste, pokojne ma kontaktujte, veľmi rada s vami prejdem podrobnosti realizácie. Kontaktujte ma: Jana Almaja Vaculčiaková: +421 907141509 alebo jvaculciakova@gmail.com

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂!

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí