SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Od dievčaťa k múdrej žene

Prednáška

Stretnutie pre ženy zamerané na spoznávanie vývojových období, ktorými počas svojho života prechádzame. Otvárame témy o ženskom živote, o ženskej cyklickosti, o spojení s prírodou. Vytvárame nový pohľad, meníme postoje, vnímame široké možnosti ženskej premenlivosti a  robíme další krok k spokojnému životu.

Aký je náš ženský život?

Rozprávame sa o rôznych vývojových obdobiach ženy a  cykloch, ktorými počas života prechádzame a vnímame ich postupnosť a logiku. Spájame ženský život a naše telá s prírodnými cyklami a hovoríme o využívaní  možností, ktoré máme  v každodennom živote. Cieľom prednášky je sprevádzať ženu k spokojnému a radostnému životu.  Žena, ktorá spozná rôzne možnosti a cesty, cíti sa istejšie, často vie, že to, čo prežíva je prirodzenou súčasťou ženského života a že v tom nie je sama.

Inšpirácie z prednášky

Môže nás viesť k sebavedomiu, sebaprejaveniu, sebapoznaniu, sebaláske, sebaúcte, sebadôvere.

Môže nás naladiť na spoznávanie, vnímanie a prijímanie ženského života.

Môže nás priviesť k vytváraniu vnútornej rovnováhy.

Môže nám dať návod  k spokojnejším partnerským vzťahom.

Môžeme vnímať prechodové obdobia a uvedomiť si prirodzené plynutie zmien, ktorými prechádzame.

Môže nás motivovať k spojeniu s prírodou a prirodzeným spôsobom bytia.

Vývojové obdobia v archetypoch

Na prednáške budeme počuť o jednotlivých vývojových obdobiach ženy, na ktorými prechádzame. Môžeme sa na ne pozrieť aj pomocou archetypov.  Dievča, Milenka, Matka, Čarodejka, Kráľovná, Múdra žena, Liečiteľka, Divoška a iné. Niektoré časti v sebe vnímame a uvedomujeme si ako sme s nimi v spojení, ako ich prejavujeme a niektoré vôbec nepoznáme a nerozvíjame. Zatiaľ driemu v nás. Otvorime k nim dvierka aby sme sa spoločne zoznámili:) Náš život spojíme s prírodou a jej cyklami, ktorá nám pomáha kráčať prirodzeným spôsobom života. Uvedomenie si spojenia s ňou, môže pre nás znamenať bezpečie, stabilitu, istotu, spojenie s veľkým zdrojom.

Čo nové môžeme zažiť?

Čas pre seba, relax, pohodu.

Nový pohľad na ženský život, jeho vývojové obdobia, prechodové obdobia, radosti a výzvy.

Zdieľanie ženských príbehov, bezpečie a podporu ženského kruhu.

Pohyb, pomocou, ktorého sa vieme viac spoznať.

Pochopenie seba v jednotlivých obdobiach života, pochopenie žien/mám, dcér, vo svojom okolí.

Inšpirácie ku zmenám, ak nejaké potrebujeme urobiť, podporu a povzbudenie.

Vedomosti, ktoré nás priblížia k sebaláske, sebadôvere, sebahodnote,  sebaúcte a sebavedomiu.

Inšpirácie do partnerského života.

Stretávame sa s inými ženami a rozvíjame ženskú súnáležitosť, pochopenie, záujem, komunikáciu, spoluprácu. Získavame  zmenu pohľadu, postoja, väčšie pochopenie, odovzdávame nové skúsenosti do každodennej reality.

Všetko, čo sa naučíme a spoznáme, dokážeme preniesť do svojich rodín, k partnerom a deťom.

Prednáška môže byť prvým krokom  k víkendovým seminárom  Tvorivá cesta ženy alebo Cesta ženy k radosti 

Alebo k jednodňovým programom, kde venujeme viac času jednotlivým obdobiam ženy a ich cyklom.

Srdečne vás na naše programy pozývame.  

Kedy: 21.3. 2018 / 17.00 do 20.00 /3 hodiny

Kde: Námestie M. R. Štefánika 27, Brezno, 97701

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok: 13€ 

Viac informácií k prihláseniu:

Alexandra Obernauerová, 0907 864 728 docistabb@docistabb.sk 

Jana Almaja Vaculčiaková, 0907 141 509  alebo jvaculciakova@gmail.com.

Prihlasujte sa, prosím, záväzne, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom info@sulad.sk . Záujem o účasť je potrebné potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov akcie a Vaše meno. Ďakujeme.

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a môžete zorganizovať skupinu 10 a viac žien vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujem zabezpečiť priestor a takúto skupinu. Na podmienkach spolupráce sa rada dohodnem osobne na tel čísle: Jana Almaja Vaculčiaková +421907141509. Ďakujeme. 

Stretnutie môže mať formu prednášky/ 2 hod. ako práve čítate

Môže to byť prednáška s pohybom/ 3 hod.  

Môže to byť  jednodňový seminár/ 8 hod.

K téme robím individuálne poradenstvo pre ženy, ktoré zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí